המשימה שלנו

 

משימתנו היא לשים קץ למחלות גנטיות הניתנות למניעה בקרב האוכלוסייה הבדואית בישראל ולאפשר התחלה בריאה לכל ילד – בלי קשר לתרבות, מסורת, גיאוגרפיה או מעמד החברתי-כלכלי.

אנו מאמינים בשימוש בבריאות כגשר לשגשוג על ידי מתן טיפול מניעתי כבחירה הטובה והקלה ביותר, תוך שמירה על ערכים של שוויון בריאות, כבוד לתרבות ושירותי בריאות נגישים.

במזרח התיכון יש 3~ מיליון ילדים שנולדו עם מחלות גנטיות קשות. אנו שואפים לשנות מציאות זו ולספק לילדים את ההזדמנות לנהל חיים בריאים.

האסטרטגיה שלנו

מטרתנו היא להקטין את שכיחותן של מחלות גנטיות בקהילה הבדואית בישראל על ידי הובלת מערך של ביצוע בדיקות גנטיות לפני הנישואין באמצעות גישה קהילתית.

תפיסות ערכיות ונורמות חברתיות בקרב החברה הבדואיות לא תמיד מעודדות שיח ושינוי התנהגות סביב נושא זה. מסיבה זו, העשייה המשותפת שלנו עם אנשי דת וסוכני שינוי מתוך הקהילה, אשר באפשרותם לעצב את השיח החברתי והקהילתי, מהווה אבן פינה בגישתנו.

כדי להנגיש את השירותים לקהילה בצורה מיטבית, אנו עובדים במסגרת גבולות התרבות והמסורת כדי לסייע לכל זוג לאתר את הפתרונות האפשריים ולקבל את ההחלטות הנכונות עבורם.

המודל שלנו הוא רב-תחומי כדי לאפשר פתרונות מקיפים לסוגיות מורכבות אלו.