בדיקה גנטית וייעוץ

אנו עובדים להקים מרפאה הניידת אשר תביא בדיקות גנטיות ושירותי ייעוץ לערים ולכפרים הבדואיים - מערים גדולות לכפרים נידחים ובלתי מוכרים.

אנחנו כאן כדי לעבוד בגובה עניים עם בדואים צעירים אשר מתחילים לחשוב על כיוונים חשובים בחיי המשפחה שלהם.

התהליך סביב בדיקות גנטיות וייעוץ עלול להיות מרתיע ומבלבל. אנו מפשטים ומתאימים את התהליך - דרך התמודדות עם חסמים תרבותיים וכלכליים עם הפתרונות המותאמים שלנו.

ההחלטה היא של כל אחד ואחת - אנחנו כאן כדי לסייע בקבלת החלטות מושכלות.

 

התמיכה החברתית והמתודולוגיה הייחודיות שלנו יאפשרו גישור בין תשתיות הקהילה הבדואית לבין המשאבים של מוסדות הרפואה בישראל.

אנחנו כאן כדי לעבוד בגובה עניים עם בדואים צעירים אשר מתחילים לחשוב על כיוונים חשובים בחיי המשפחה שלהם.

התהליך סביב בדיקות גנטיות וייעוץ עלול להיות מרתיע ומבלבל. אנו מפשטים ומתאימים את התהליך - דרך התמודדות עם חסמים תרבותיים וכלכליים עם הפתרונות המותאמים שלנו.

ההחלטה היא של כל אחד ואחת - אנחנו כאן כדי לסייע בקבלת החלטות מושכלות.

 

התמיכה החברתית והמתודולוגיה הייחודיות שלנו יאפשרו גישור בין תשתיות הקהילה הבדואית לבין המשאבים של מוסדות הרפואה בישראל.